Impresum

Školski list

Osnovne škole Vugrovec-Kašina

2018./2019.

List u tiskanom obliku prvi put izlazi 1991., a u digitalnom u šk. god. 2012./2013. pod nazivom Zvon.

U šk. god. 2017./2018. list prelazi na novu domenu pod nazivom Zmajček.

Adresa uredništva: Zmajček, OŠ Vugrovec-Kašina, Ivana Mažuranića 43, 10360 Kašina

Telefon: 01 / 2055 – 035

E-mailured@os-vugrovec-kasina.skole.hr

Za školu: prof. Vladimir Vuger, ravnatelj

Odgovorni urednik: Dijana Požgaj

Uredništvo:

Glavna urednica: Nikolina Antić

Urednice glavne rubrike (U(Turk)ivanje): Magdalena Denić i Ema Palikuća

 

Novinari:

  • 6. razred: Margita Lukačić, Magdalena Denić, Petar Babić, Lucija Palikuća, Ema Palikuća, Nikolina Cugšver, Lana Jurišić, Elena Tašev, Ema Combaj, Natalia Stjepić, Leon Puzak, Ana Cugšver, Borna Maksimilijan Pandek
  • 7. razred: Magdalena Šturman, Martina Baltić, Ana Tomašek,  Martin Bogdanović
  • 8. razred: Nikolina Antić, Marko Vuger, Tin Pavlović, Martin Saraga, David Orač, Leonardo Tome, Nika Jazbec, Ivan Cugšver, Karlo Smolec, Robert Marić, Dorotea Bukovski, Klara Lucija Pandek, Patricia Pandek, Marta Agata Pandek, Nadia Popović, Helena Sajković

Učitelji suradnici:

  • Renata Budak Lovrić, Kristijan Prugovečki, Ana Novotny, Đurđica Culjak, Nina Rezo, Marina Sertić, Sanela Košćak

Učitelj voditelj:

Dijana Požgaj

Lektor:

Dijana Požgaj

Web master:

Kristina Ledinski

Dizajn loga:

Verica Jadanec