Predstavljanje zanimanja fotograf u 8.a

Obrtnička škola za osobne usluge

Učenici 8. a zajedno sa svojom razrednicom pripremaju se za upise u srednju školu. Već prošle godine otišli su na manifestaciju Dojdi osmaš te se svaki tjedan na satu razrednika prezentira neka od srednjih škola pomoću materijala sa spomenute manifestacije, videa o školama i slično, a za neke škole su planirani posjeti bivših učenika naše škole koji ih trenutno pohađaju. Prvi se za predstavljanje, na moju inicijativu, javio naš bivši učenik, Patrick Mašić. Patrick pohađa srednju školu Škola osobno obrtničkih usluga u kojoj postoje smjerovi frizer, kozmetičar i fotograf. Škola se nalazi u samom centru Zagreba.

Patrick je za ovu prigodu izredio sadržajnu ppt prezentaciju u kojoj je čak detaljno objasnio kojim se sve prijevoznim sredstvima moće do nje doći. Također nam je pričao kako u njegovoj školi ima dosta duhovitih profesora, a od problema je spomenuo da treba paziti da se ne upadne u loše društvo. Također nam je objasnio proces samih upisa, koji bodovni prag je potreban te kako funkcionira stvar s praksom i s nama je podijelio i svoje osobno iskustvo što se tiče prakse.

Patrick nam je još i pokazivao svoje fotografije zvijezda i objašnavao nam je što je objektiv, što je blenda i što je ISO i ekspozicija.

Sve te fraze su se svima činile kompliciranim, ali su ustvari jednostavne. Bio nam je pokazao jednu mutnu sliku i objasnio je zašto je u takvom stanju.

Razlog jest što  je to bila duga ekspozicija. Kada je ekspozicija duga onda fotoaparat uhvati trenutak kad se nešto miče u tom vremenu ekspozicije.

Nikon njegove prezentacije učiteljica i učenici postavljali su mu pitanja. Također nam je i pričao kako izgleda sam posao fotografa te čime će se baviti kad završi svoje školovanje i počne raditi.

Uglavnom, bilo zabavno i zanimljivo. Mogao je i objašnjavati o drugim smjerovima u svojoj školi, ali nažalost nije jer o tome ne zna toliko.

U nastavku vam donosimo i prezentaciju koju je Patrick prirepmio za ovu prigodu.

Obrtnička škola za osobne usluge

Marko Vuger

Komentari