Čovječnost je u modi

Svake godine se 27. siječnja u svijetu obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta te se time obvezujemo na promicanje jednakosti te sprječavanje bilo kojega oblika nasilja.


Tijekom Drugoga svjetskoga rata (1939.-1945.) ubijeno je najviše civilnoga stanovništva. Nacisti su protjerivali sve one za koje su mislili da su nedovoljno vrijedni biti dio njihovoga stanovništva, a najviše su se okomili na Židove. Holokaust je drugi termin za zločin koji je počinjen nad Židovima u to vrijeme.
Na panou u PŠ Vugrovcu su učenice izložile informacije o tome važnome Danu i izdvojeni su romani i filmovi koji tematiziraju taj povijesni događaj te progovaraju o tome zašto je čovječnost važna.

U komentarima ispod fotografija možete navesti ako ste pogledali neki film o Drugom svjetskom ratu te zašto biste ga preporučili drugima.

Zora, 3. c

Komentari