Nepromjenjive riječi u stihu

Na satu hrvatskog jezika, nakon što smo obradili sve nepromjenjive riječi, dobili smo zadatak da napišemo pjesmu o nepromjenjivim riječima kako bismo ponovili naučeno gradivo. Profesorica nam je dala cijeli vikend da napišemo pjesmu. U pjesmu smo trebali uklopiti imena nekih prijatelja iz razreda. U nastavku možete pročitati 2 pjesme koje su nastale tim povodom.

NEPROMJENJIVI RAZRED

Ja, Elena Tašev
išla sam u grad Krašev,
Tamo ima puno nepromjenjivih riječi
i tamo ćeš mnoge prijatelje steći.

VEZNICI su kao ljepilo
kojim lijepimo riječi, malo
po malo,
a onda Margita
složenu rečenicu pročita.

PRIJEDLOZI su ulazi
kroz koje prolaze ljudi
prijedlog budi
odnose među riječima i
Noa ih se naučiti trudi.

Kad PRILOZI kažu,
oni pitaju svašta,
ne lažu,
pitaju KAKO, KADA i GDJE
a granica je Magdalenina mašta.

USKLICIMA mogu Lani reći
što mislim o sreći
a ČESTICAMA mogu promjeniti u
rečenici riječi.

Elena Tašev

NEPROMJENJIVE RIJEČI

Kad, otkad, dokad
to naša Gita zna.
Vremenski prilozi su joj jača strana,
pa zna sve priloge do kraja dana.

PRIJEDLOZI se prilažu imenicama,
to naša Megi zna.
Neki najčešći su od, do, izvan.
Ima ih puno, to znam i ja.

I, pa, te ,ni, a, niti to su VEZNICI.
Naša Ema njima povezuje riječi
i rečenice da budu skup veći.

USKLICI su joj, au, hura i jupi
to zna naša Ana, stalno je
sretna i uvijek uskliče do kraja dana.

Za ČESTICE Viki zna da
služe za oblikovanje i preoblikovanje rečenica.

Moj cijeli razred zna
nepromjenjive riječi ,
još samo,
test riješiti i bit ćemo sretni!

Lana Jurišić

Komentari