Turcizmi u hrvatskom jeziku

U domu tijekom razgovora s ukućanima koristimo hrvatski jezik, a koristimo ga i u školi. Otvorimo li bilo koji udžbenik ili knjigu za lektiru, čitat ćemo na hrvatskom jeziku, a da pritom nismo ni svjesni koliko je riječi došlo iz nekoga drugoga jezika.
U današnje vrijeme koristimo mnoštvo riječi čije je podrijetlo u engleskom jeziku, npr. blog, bookmark, e-mail, chat, party i slično. Koristimo ih često, ali rijetko razmišljamo o tome iz kojega su jezika. Osim engleskoga, na naš je jezik velik utjecaj imao turski jezik. Riječi koje su preuzete iz turskoga jezika, a danas su usvojene u hrvatskom jeziku, nazivaju se turcizmi.
Turcizmi su npr. šećer, badem, bubreg, čarapa, majmun, pamuk, tava, sat, boja, limun i tambura. Neke riječi su se zadržale kao dio dijalekta, a ne standardnoga jezika, npr. džezva, čorba, fildžan, ekser, pare i peškir.
Jesu li vam ove riječi poznate i znate li njihovo značenje? Slike prikazuju navedeno, a vi probajte otkriti o čemu je riječ!

Komentari