Domaća zadaća u subotu u Adamovcu

Prošle godine u ožujku kada smo bili 5. razred učiteljica Dijana Požgaj provela je s nama mjesečni projekt pod nazivom Kajkavski jezik u sklopu kojeg smo proučavali kajkavsko narječje i čitali smo i slušali pjesme na kajkavskom koje su napisali naši vršnjaci. Nakon toga dala nam je zadatak da napišemo vlastite kajkavske pjesme. Bilo je pjesama raznolike tematike, a  učiteljica je izabrala najbolje pjesme i poslala ih je na natječaj kajkavskih pjesama Pod murvu na Krče. Iz 5. a učiteljica je izabrala puno učenika, a jedan od njih bio je učenik Leon Pjetri čija je pjesma, kako smo nedavno saznali, pohvaljena na spomenutom natječaju. I pjesma Škrlak bivšeg učenika 8. a, Davida Topolovca također je pohvaljena. S obzirom na to  da  mu je pjesma pohvaljena Leon je u Adamovcu 14. 10. 2023. bio recitirao svoju kajkavsku pjesmu koja se je zvala Domaća zadaća.

Leonov nastup možete pogledati na sljedećoj poveznici:


Još neke od pjesama su objavljene, i to čak njih 15! Nazivi pjesama su: Bijele devenice, Špek, E-DNEVNIK, Zima, Berba grojzdja, Avion, Kapelica, Kaj bu to bile, Miš, Ponorela dekla, Štala, Živina i Youtube. Ovaj natječaj Pod murvu na Krče 13. po redu, bio je opet uspješan za našu školu i veselimo se novome nagodinu.

Dominik Tudek

Domaća zadaća

Zadaću domaću napisat sam štel,
a mama pogaču vruću
ispeče i glasno reče:
,,Leon, buš jel!“

Mamica draga, zadaće
moram napisati
rojši bi mi bile
da je morem skule prepisati.

Tulike stalne
zadaću pišem
da mi se špic
od olovke pomale njiše.

Snoćka zadaću domaću
sam krive napisel,
unda sam na kraju
sve izbrisel.

Leon Pjetri

Škrlak

Jen stari črni škrlak
na zidu vu kujni
na klinčenici visi.

To je škrlak moga dede,
nosil ga je dok je bil
gizdav i mlad.

Kad je išel k mejše
naheril ga je na glavi
i bil je baš pravi.

Sad ga više nište ne nojsi,
a on i dalje na zidu stoji
i pripoveda kak je negda bile.

David Topolovec

Komentari