Žene žirafe

OPTIČKA ILUZIJA

Ženama žirafama nazivamo žene koje su podvrgnute postupku produljivanja vratova. Tradicionalno se ovaj običaj provodi u nekim dijelovima Afrike i Azije već tisućama godina. Uzrok običaja nije točno utvrđen. Ukrasi su veliki brončani kolutovi koji se stavljaju na vrat kod petogodišnjih djevojčica, a njihov broj raste do njihove udaje. Do desete godine težina prstenja je već kilogram. Kod odraslih žena bakreno prstenje teško je šest kilograma. Zatim se svake godine dodaje po jedan kako bi se vrat izdužio. Pridodavanjem novih kolutova dolazi do izduženja vratova, zbog čega su postali antropološka turistička atrakcija. Istina je zapravo da se sami vratovi ovim postupkom ne izdužuju nego je to optička iluzija/privid. Kada žene odlaze u grad oko vrata vežu marame, kako ne bi izazivale pozornost. Najviše mogu imati 25 prstenova, a ona žena koja to uspije, najpoželjnija je za udaju. Mišići žena koje nose prstenove oko vrata toliko oslabe da mogu slomiti vrat kada ih skinu jer više nemaju njihovu potporu ili mogu ostati paralizirane. Produljeni vrat je za njih simbol ljepote. Nekada su kolutovi bili zlatni.

 

ZAŠTO JE DOŠLO DO OVOGA OBILJEŽJA

Neki teorije govore da je to bilo za zaštitu žena od napada tigrova, jer tigrovi napadaju grizući ih za vrat. Drugi tvrde da se to radilo zato da bi žene bile manje privlačne pripadnicima drugih plemena te ih zbog toga ne bi željeli oteti. Ipak više je onih koji smatraju žene s izduženim vratom lijepima. Neka plemena su smatrala labudove lijepim životinjama te su željeli da njihove žene izgledaju kao ove elegantne životinje.

PLEME NDBELE

Žene iz plemena Ndbele iz Južne Afrike tradicionalno su se ukrašavale raznim ukrasima koji su simbolizirali njezin status u društvu. Kad bi se udale, odjeća bi im postajala spektakularnija. U ranija vremena, žene bi nosile ringove oko svojih ruku, nogu i vrata, a ti prstenovi/ringovi su simbolizirali ženinu vjernost svome mužu. Žene su smjele skinuti ringove tek nakon suprugove smrti. Što je muž bio bogatiji, to je žena imala više prstenova. Danas ovaj običaj nije više toliko ustaljen.

Margita Lukačić i Natalia Stjepić

Komentari