Ludilo kreativnosti

U Školskoj knjižnici Kašina srijedom se održavaju kreativne radionice. Pozvani su svi učenici naše škole koji imaju vremena i mogu doći od 12 do 12.50.
Za vrijeme Adventa učenici su na radionicama izrađivali ukrase za knjižnicu. Ukrasi su izrađeni od papira i za to su reciklirani stari udžbenici i radne bilježnice.

papir se itekako može ponovo upotrijebiti

Učenici mogu donijeti stari pribor za crtanje i materijale za izradu likovnih radova (stari kolaž i papire u boji, likovne mape, kartonske tuljce, stiropor, stare zavjese i druge tkanine…)

umjetnička djela nastala na radionicama

Dođite, zabavite se, pokažite svoju maštu i izradite prekrasne radove kojima ćemo ukrasiti knjižnicu.

Mihaela Pavlović 5.b

Komentari