Saka zima čari ima

Učenici 4. b razreda na satima Hrvatskog jezika pisali su pjesmice na temu zime. Posebnu draž daje im i činjenica da su napisane na našem prigorskom dijalektu. Većina učenika maštala je o bijeloj zimi i snijegu kojeg je nažalost i ove godine, prema njihovom mišljenju bilo premalo…

Danijela Saraf

ZIMA

Danes je vane fest zima,
noćas se sprema velika nemina.

Svanule je jutre sve je bjele,
veliki je sneg ćes cijele brege.

Sneg veseli decu,
Bog zna radi čega.

Matea Puzak, 4.b

ZIMA

Ide zima
mehke noge ima
pahulje bele
poletjet su smele.

Deca se vesele,
sanjkat bi se štele
dedeku se skliže,
v grabi je sve bliže.

Pavao Novosel, 4.b

ZIMA

Na polju se sve beli,

mali snjegović me navek
gledi.

Škrlak mu nahero stoji,
a gumbeki blešćiju kakti
najlepši dukati.

Viktoria Puza,4.b

VESELA ZIMA

Saka svetlucava zima
svoje lepe čari ima.
Če je huda zima
vuneni ,debeli kaput se ima.

Po zimi sve sipi:
i cvetki i ftići
i mirni ljudi počivaju,
pri šareni topli peći.

Jedino deca po celi dan
veselo grude delaju,
sankaju se,kližeju
i beli sneg ližeju.

Sunčica Pavokovič, 4.b

Komentari