Predstavljen primjer dobre prakse na Državnom skupu za učitelje

U Vodicama je od 26.  do 28. lipnja 2023. održan Državni stručni skup za učitelje razredne nastave na temu Učenje i poučavanje u izvanučioničkoj nastavi. Državni stručni skup održan je u organizaciji AZOO. Na skupu su učitelji RN mogli steći kompetencije za ostvarivanje kurikula nastavnih predmeta i međupredmetnih tema u izvanučioničkoj nastavi, razlikovati posebnosti u organizaciji i provedbi izvanučioničke nastave te vidjeti primjere dobre prakse.

Učiteljice RN PŠ Prekvršje Nataša Lambevska, nastavnik, učiteljica savjetnica i Snježana Prusec-Kovačić, mag.prim.educ., savjetnica, održale su predavanje na Skupu te prezentirale primjer prakse i organizaciju Škole u prirodi. One redovito odlaze sa svojim učenicima u Školu u prirodi, posjetile su brojne destinacije te svojim radom stekle kompetencije za organizaciju i ostvarivanje kurikula za Školu u prirodi.Njihovo jednosatno izlaganje prvog dana Skupa  izazvalo je veliku pažnju i interes posebno kolegica koje ne dolaze iz Grada Zagreba, već iz drugih županija. Izniman interes bio je vezan oko organizacije i realizacije Škole u prirodi na Sljemenu..

 

 

Nataša Lambevska i Snježana Prusec Kovačić

 

Komentari